• Vervanging jurytaken

  Vervangers om te fluiten of tafelen

  Nadat de taken zijn ingedeeld moet je zelf zorgen voor een vervanger als je niet kunt op de dag dat je moet fluiten of tafelen. Je kunt proberen om de taak binnen je team te ruilen, dat mag natuurlijk ook met iemand buiten je team. Wanneer iemand je beurt overneemt moeten jullie allebei dit bevestigen via de secretaris.

  Soms is het lastig om een vervanger te vinden als je zelf niet kan tafelen of fluiten. Daarom stellen we als vereniging het volgende voor. We publiceren hier een lijst met namen + telefoonnummers van leden die je kan bellen of appen om een taak van je over te nemen. Jij betaalt dan een bedrag van € 10,- aan het lid dat de taak van je overneemt. Let op! Er is natuurlijk geen garantie dat deze leden in kunnen vallen. Hoe groter de lijst, hoe meer kans je hebt om iemand te vinden. De leden die je kan bellen of een app kan sturen om in te vallen tegen een vergoeding van € 10,- zijn:

  Tafelen:

  Isabelle Schuivens (X14-3) via 06-17117585
  Paul Schuivens (M16-1) via 06-20097932

  Fluiten:

  Tjeerd Mieremet (HR) via 06-83804875

  Lijkt het jou ook wel wat om op deze lijst te komen staan en wat extra geld te kunnen verdienen? Geef je dan nu op door een mailtje te sturen aan secretaris@bvoegstgeest.nl

  Uitgefloten!

  Het is jammer dat deze informatie nog altijd op de website moet staan.
  Helaas komt het weer regelmatig voor dat er geen scheidsrechters en/of tafelaars komen opdagen terwijl leden wel ingepland staan. Via de site kun je nu maanden van tevoren al zien en nu echt wel weten dat je aan de beurt bent. De (mogelijke) gevolgen van dit onsportieve gedrag:

  • Iemand anders moet acuut invallen en dat is vaak iemand die veel in de hal te vinden is, heel begaan is met de club en hierdoor de zin begint te verliezen;
  • Degene die invalt krijgt € 10,-, deze wordt betaald uit jouw boete;
  • Als het niet lukt een invaller te vinden voor de beurt, kost het de club geld door een officiële boete van de NBB;
  • And last, but not least: je kan er het spelende team zwaar mee duperen.

  Het tafel- en fluitschema vind je op de website en via de Basketball app en is dus voor iedereen makkelijk beschikbaar. Het aanwezig zijn voor een tafel- of fluitbeurt is je eigen verantwoordelijkheid. Je coach zal proberen je zo veel mogelijk te herinneren wanneer je aan de beurt bent, aan hem of haar ben je in eerste instantie verantwoording schuldig bij afwezigheid. Maar je moet altijd zelf vervanging regelen als je niet kunt. Als dat niet lukt, kom je dus gewoon zelf. Je bij de secretaris afmelden voor een taak is niet mogelijk, ruilingen regel je zelf. Je wordt 15 min. voor aanvang van de wedstrijd verwacht!

  Er zal vanaf nu weer strenger op worden gelet. De eerste boete is € 15,-, de tweede € 25,- plus een schorsing voor de volgende wedstrijd van je eigen team, je tafelt dan. In het huishoudelijk reglement staan de (spel)regels te lezen.

  HHR - Art 7

  2. Indien een lid zijn verplichtingen v.w.b. opgelegde taken (art. 9.1) niet nakomt zal dit leiden tot een boete. Deze boete moet binnen 15 dagen voldaan zijn. Is dat niet het geval, dan volgt een schorsing en mag men niet meespelen in de wedstrijden tot de boete voldaan is.

  3. Indien een lid voor een tweede maal zijn verplichtingen niet nakomt zal dit leiden tot een hogere boete en jurytaken bij de wedstrijden van zijn eigen team, totdat het boetebedrag voldaan is.

  4. Indien een lid voor de derde maal een jurytaak heeft bij zijn eigen team binnen het lopende seizoen, kan het lid worden geroyeerd, waarbij mogelijk geen schuldvrij-verklaring wordt afgegeven. Er vindt geen restitutie op de reeds betaalde contributie plaats.

  5. De invaller die de taak daarvoor in de plaats uitvoert ontvangt hiervoor een vergoeding

  We hopen dat dit allemaal niet nodig is en verwachten iedereen netjes en op tijd bij iedere fluit- en tafelbeurt!