Basketball Vereniging Oegstgeest

De BVO organisatie BVO - sponsor worden

Basketballvereniging Oegstgeest is opgericht op 9 oktober 1979 en is sinds die tijd gestaag gegroeid. Prestatie en clubgevoel zijn voor BVO-ers even belangrijk, sportiviteit staat voorop. BVO is een vereniging die gedragen wordt door de leden.

Het bestuur van BVO heeft aangegeven meer aandacht te willen besteden aan sponsoring. Met sponsoring kan de vereniging een aantal doelen uitvoeren die zonder sponsoring niet mogelijk zijn. Het belang van de club staat daarbij bovenaan. Met de huisstijl van BVO wordt uiteraard rekening gehouden.

Hierna worden een aantal mogelijke vormen van sponsoring beschreven. Natuurlijk zijn er andere vormen van sponsoring denkbaar. U kunt hiervoor in contact treden met BVO voorzitter Marieke Bosch. Zij zal u verder kunnen informeren en u eventueel een sponsorvoorstel op maat doen toekomen. Marieke is per e-mail bereikbaar via de contact pagina.

 • Shirtsponsoring

  Bij shirtsponsoring worden de shirts gekocht door de vereniging. De shirts zijn en blijven daarmee eigendom van de vereniging. BVO zoekt sponsoren die een team willen sponsoren voor 3 jaar tegen een vergoeding van € 500 per jaar.Concreet

  1. Eén basketbalteam van BVO wordt voor de duur van 3 jaar gesponsord
  2. Het basketbalshirt wordt voorzien van een logo en/of naam van de sponsor, die dit bij voorkeur digitaal aanlevert bij BVO.
  3. De sponsor ontvangt een grote teamfoto met daarop het team dat hij/zij sponsort.
  4. De sponsor wordt vermeld in het clubblad van BVO en op de website van de vereniging met een mogelijkheid tot doorlinken naar de sponsor.
  5. Het sponsorbedrag bedraagt € 500, - per jaar en éénmalig worden de drukkosten in rekening gebracht (+ 120 euro per team).

 • Balsponsoring

  Algemeen

  U kunt een wedstrijdbasketbal sponsoren bij de wedstrijd van Heren 1. De wedstrijdbal wordt naar de scheidsrechters toe gedribbeld. Terwijl dat gebeurt, wordt uw bedrijfsnaam omgeroepen.

  Concreet

  1. U kunt een wedstrijdbasketbal sponsoren tijdens de wedstrijd van Heren 1.
  2. De sponsor wordt uitgenodigd bij Heren 1 wedstrijden.
  3. De sponsor wordt vermeld in het clubblad en op de website van de vereniging.
  4. Bij het aanbieden van de bal wordt de naam van de sponsor omgeroepen in de zaal.
  5. Het sponsorbedrag bedraagt € 100, -

 • Vrienden van BVO

  Algemeen

  De Vrienden van BVO bestaan uit mensen, particulier of bedrijfsmatig, die de vereniging graag willen ondersteunen door een jaarlijkse bijdrage. We willen deze groep ‘donateurs’ flink in aantal doen toenemen, zodat er een goede structurele basis wordt gelegd om al het werk dat we voor de jeugd willen verwezenlijken ook financieel mogelijk te maken. De naam van onze club mag voor zich spreken: de kosten bedragen 50 euro per jaar. Deze ondersteuning heeft een duur van 1 jaar, waarna het weer opnieuw kan beginnen.

  Concreet

  1. Vermelding op een “vriendenbord” in de kantine.
  2. Toezending van het clubblad.
  3. Naam van sponsor wordt op de website genoemd.
  4. Uitnodigingen bij heren 1 wedstrijden
  5. Het sponsorbedrag bedraagt minimaal € 50, -

 • Sponsoring zonder tegenprestatie

  Algemeen

  Er zijn bedrijven/ particulier die graag een vereniging willen ondersteunen met financiële middelen, zonder dat daar iets tegenover staat in de vorm van reclame. Natuurlijk willen wij graag op ieders verzoek ingaan en zo ook op deze. Het bedrag dat ter beschikking wordt gesteld, mag door de sponsor zelf aangegeven worden. Elk bedrag is welkom en de sponsor mag zelf aangeven waar het aan besteed dient te
  worden.

  Concreet

  1. Het sponsorbedrag wordt door de sponsor zelf bepaald.
  2. U ontvangt van ons een acceptgiro, waarbij u zelf een bedrag kunt invullen.
  3. U kunt eventueel aangeven als u een specifiek doel wilt ondersteunen.
  4. Wij respecteren uw verzoek om geen bekendheid te geven aan uw sponsorschap.

 • Advertentie in clubblad en/of website en/of nieuws

  Om de leden te laten weten wat er speelt binnen een vereniging, is een website onmisbaar. De website van BVO is zeer goed bezocht. Het beheer van de website ligt in handen van professionele mensen, zodat de kwaliteit altijd gewaarborgd is. In overleg met de beheerder van de website zal een advertentie worden opgemaakt en op de website worden geplaatst. Uw bijdrage loopt door tot wederopzegging.

  Concreet

  1. Naam van sponsor wordt op de website en/of de nieuwsbrief genoemd.Een advertentie of logo wordt door de sponsor bij voorkeur digitaal aangeboden. Er kan daarna bijvoorbeeld een opvallende banner op de website worden geplaatst die eventueel direct met uw eigen website is gelinkt.
  2. Het sponsorbedrag is afhankelijk van de grootte van de advertentie en bedraagt vanaf € 50 per jaar.

 • Evenementen sponsoring

  Algemeen

  Gedurende het seizoen organiseert BVO diverse evenementen. Een bekend voorbeeld is het jaarlijkse familietoernooi en het Sinterklaastoernooi voor de jeugd.

  1. een artikel over het toernooi wordt geplaatst op de website.
  2. de naam van de sponsor wordt vermeld op het toernooiprogramma.
  3. Naam van sponsor wordt op de website genoemd.
  4. Het sponsorbedrag voor het familietoernooi bedraagt € 250, - per jaar.

© Basketball Vereniging Oegstgeest 2015