Basketball Vereniging Oegstgeest

Informatie over BVO - lid worden

Lid worden van BV Oegstgeest?

Je kan vrijblijvend 4 trainingen volgen van een team van jouw leeftijdsklasse om te kijken of basketballen bij BV Oegstgeest iets voor jou is!

Om je hiervoor aan te melden, neem contact op met onze ledenadministratie (zie formulier hieronder) en geef je naam, geboortedatum en ervaring door! Aan de hand van deze gegevens stellen we je een team voor. Via de mail krijg je de tijden en locatie door waar je mee kunt trainen. Ook heren en dames recreanten kunnen lid worden!

Als je je direct wil aanmelden, vul dan het inschrijfformulier en het machtigingsformulier in (download aan de rechterkant) en stuur deze gescand per mail (leden@bvoegstgeest.nl) of het origineel per post naar de ledenadministratie, Antonie Duycklaan 6, 2334 CD Leiden. Lees eerst de voorwaarden hieronder.

Neem contact op met de ledenadministratie.

N.B. u krijgt een kopie van uw bericht. Mocht u dat niet ontvangen, neem dan contact op met de .(JavaScript must be enabled to view this email address)

 • Voorwaarden lidmaatschap

  Artikel 5 uit het huishoudelijk reglement:

  Contributie

  - Een ieder die zich d.m.v. invulling van het inschrijfformulier als lid van BVO bij de ledenadministrateur heeft aangemeld gaat akkoord met
  de daaraan verbonden financiële verplichtingen.
  Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, zal de penningmeester geen zo genoemde “schuldvrij - verklaring” afgeven. Dit houdt in dat een overstap naar een andere vereniging wordt geblokkeerd.

  • -Een ieder wiens inschrijfformulier is geaccepteerd respectievelijk ontvankelijk is verklaard, is verschuldigd: - inschrijfgeld ad € 10,00 (éénmalig) ; - contributie voor het lid maatschap BVO (wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de ALV) ;
  • indien men competitie speelt contributie voor het lidmaatschap NBB + rayonbijdrage (wordt jaarlijks vastgesteld door NBB); -
  • indien men competitie speelt tenuehuur voor het gebruik van het BVO - tenue.
  • Leden die zijn aangemeld vóór 1 5 december van het lopend seizoen zijn de in artikel 5.2 vermelde posten volledig verschuldigd.
  • Ná 1 5 december aangemelde leden zijn inschrijfgeld en contributie lid NBB volledig verschuldigd. De contributie voor het lidmaatschap van BVO en de tenuehuur word en gehalveerd
  • Een lid dat tussentijds (in het lopend seizoen) zijn lidmaatschap beëindigt, kan geen aanspraak maken op kwijtschelding of restitutie van aangegane contributieverplichtingen.
  • In overleg met de penningmeester van BVO kan een betalingsregeling afgesproken worden ten aanzien van betaling in termijnen. De betalingsregeling is slechts van kracht als deze ondertekend geretourneerd is aan de penningmeester.
  • Na ontvangst van de contributienota dient betaling binnen 15 dagen plaats te vinden.
  • Indien men BVO machtigt tot automatische incasso, wordt de contributie standaard in 2 termijnen (september en januari) geïnd. Tevens ontvangt u een korting wegens automatische incasso. De korting wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de ALV
  • Een ieder die zijn lidmaatschap niet vóór 1 mei schriftelijk of per email bij de secretaris heeft opgezegd, wordt geacht zijn lidmaatschap voor het volgende seizoen te willen continueren met inbegrip van de daaraan verbonden financiële verplichtingen.
  • Een ieder die zijn lidmaatschap wenst te beëindigen na 1 mei kan dit alleen doen onder de volgende voorwaarden:
  1. —Schriftelijk of per email bij de secretaris.
  2. —Betaling van de reeds afgedragen bondscontributie aan de NBB voor het volgende seizoen (de hoogte hiervan wordt jaarlijks vastgesteld door de NBB) wordt in rekening gebracht en moet betaald worden.
© Basketball Vereniging Oegstgeest 2015