Basketball Vereniging Oegstgeest

Informatie over BVO - de kosten van het lidmaatschap

Contributie

Contributie 2017/2018 2018/2019
U8 (Ieniemienies/Peanuts) € 120,00 € 120,00
U10 / U12 € 272,50 € 272,50
U14 / U16 / U18 / U20 € 325,00 € 330,00
U22 / Senioren € 345,00 € 350,00
Senioren (1 training/week) € 275,00 € 275,00
Recreanten € 175,00 € 175,00
G-team € 135,00 € 135,00
Huur tenue € 20,00 € 20,00

Toelichting op de Contributie

Rekening houdend met de stijging van de zaalhuur/Prijsindexcijfer NBB is er voor het komende seizoen 2018-2019 een voorgenomen contributie verhoging van gemiddeld 1,4 % voor wedstrijdspelende leden vanaf leeftijdsklasse U14 die twee keer in de week trainen.

Nu er geen rayon klasse meer bestaat is de Rayon toeslag afgeschaft. Teams die deelnemen aan een 1e klasse afdeling of hoger bij de NBB krijgen de daaruit voortvloeiende kosten doorberekend. De kosten van inschrijving voor de 1e afdeling of hoger, trainers, scheidsrechters en de eventuele extra zaalhuur zullen individueel in rekening worden gebracht door de totale kosten te delen door het aantal wedstrijd spelende leden in het team dat speelt in de 1e afdeling of hoger.

[1] De korting in verband met automatische incasso is € 10,00 en is niet in de tabel opgenomen.

Bij automatische incasso wordt de contributie in twee gelijke delen geïnd: de eerste helft begin oktober en de tweede helft begin januari. Uiteraard kunnen bestaande leden, die nog geen machtiging hebben afgegeven voor automatische incasso, dit alsnog doen! Het formulier voor automatische incasso kunt u downloaden via de site van BVO. (zie ook de links aan de rechter zijde)

[2] Huur tenue wordt alleen in rekening gebracht indien men competitie speelt.

versie: September 2018

© Basketball Vereniging Oegstgeest 2015