Basketball Vereniging Oegstgeest

Informatie over BVO - de kosten van het lidmaatschap

Contributie

Contributie 2016/2017 2017/2018
U8 (Ieniemienies/Peanuts) € 120,00 € 120,00
U10 / U12 € 257,50 € 272,50
U14 / U16 / U18 / U20 € 312,50 € 325,00
U22 / Senioren € 335,00 € 345,00
Senioren (1 training/week) € 265,00 € 275,00
Recreanten € 165,00 € 175,00
G-team € 132,50 € 135,00
Huur tenue € 20,00 € 20,00

Toelichting op de Contributie

Er is in het seizoen 2016-2017 geen contributieverhoging geweest. Rekening houdend met de stijging van de zaalhuur/inflatiecorrectie is er voor het komende seizoen 2017-2018 een voorgenomen contributie verhoging van gemiddeld 2,55 %. Voor leeftijdsgroepen waarvoor het aantal trainingsuren en de NBB contributie tarieven overeen komen zijn de contributies gelijk getrokken.

Nu er geen rayon klasse meer bestaat is de Rayon toeslag afgeschaft.

Teams die deelnemen aan de 1e klasse afdeling krijgen de daaruit voortvloeiende kosten doorberekend. De kosten van inschrijving voor de 1e afdeling, trainers, scheidsrechters en de eventuele extra zaalhuur zullen individueel in rekening worden gebracht door de totale kosten te delen door het aantal wedstrijd spelende leden in het team dat speelt in de 1e afdeling.

[1] De korting in verband met automatische incasso is € 10,00 en is niet in de tabel opgenomen.

Bij automatische incasso wordt de contributie in twee gelijke delen geïnd: de eerste helft begin oktober en de tweede helft begin januari. Uiteraard kunnen bestaande leden, die nog geen machtiging hebben afgegeven voor automatische incasso, dit alsnog doen! Het formulier voor automatische incasso kunt u downloaden via de site van BVO. (zie ook de links aan de rechter zijde)

[2] Huur tenue wordt alleen in rekening gebracht indien men competitie speelt.

versie: August 2017

© Basketball Vereniging Oegstgeest 2015