Basketball Vereniging Oegstgeest

Informatie over BVO - de reglementen

Hieronder vindt u de voor de vereniging relevante reglementen.

Document Download
Jurytaken maart tm mei 2019 download
Nieuwe tenues download
NBB Basiskennis Spelregelboekje 2017 download
NBB Handboek Competities 2018-2019 download
FIBA Official Basketball Rules 01-10-2018 download
NBB Wedstrijdreglement 2018-2019 download
Huishoudelijk Reglement van Basketballvereniging Oegstgeest (BVO) - 1 juli 2015 download
Hoe om te gaan met ongewenst gedrag en incidenten in en om het veld download
Machtigingsformulier Automatische Incasso 2015 download
Officiële basketballregels 2014 download
© Basketball Vereniging Oegstgeest 2015